Wspieramy biznes społeczny

Inicjujemy, tworzymy i realizujemy innowacyjne rozwiązania biznesowe dla ekonomii społecznej.

CO ROBIMY?

Zobacz co robimy jako Klaster – co oferujemy naszym Członkom i do czego zachęcamy Ciebie.

CZŁONKOWIE

Zobacz listę naszych aktualnych Członków z podziałem na województwa i profil działalności.

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżaco czytając nasze relacje z wydarzeń, artykuły eksperckie czy zaproszenia do inicjatyw naszych Członków.
Oferujemy
L

BUDOWANIE MARKI

Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki, budowanie prestiżu środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz propagowanie jego osiągnięć.
L

STANDARYZACJA

Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Klastra z zakresu ekonomii społecznej I standaryzacji usług.
L

ROZWÓJ PARTNERSTWA

Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa podmiotów ES, nauki, biznesu, administracji publicznej i innych.
L

LOBBING

Podejmowanie działań lobbingowych na rzecz interesów podmiotów ES, zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i biznesowym.
L

REPREZENTACJA & OCHRONA

Reprezentacja podmiotów zrzeszonych w Klastrze i ochrona ich działalności w każdym aspekcie.
L

FUNDRAISING

Stały monitoring źródeł finansowych i pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju członków Klastra.
Tak jak Henry Ford wierzymy, że „Połączenie sił to początek, pozostawanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces”.

Dostarczamy wartość

Nasi Członkowie realizują wspólne projekty, takie jak np. tworzenie innowacji społecznych w ramach Funduszu 3.0, tworzenie strony internetowej i identyfikacji wizualnej dla jednego z członków, projekt wsparcia dla małych organizacji pozarządowych czy organizacja pokazu mody. Podejmujemy też działania w kierunku czynnego uczestnictwa w najbliższych targach technologicznych, hotelarskich czy turystycznych. To tylko niektóre działania, które realizujemy w ramach sieci Klastra.

Aktualności
Zapytanie ofertowe nr 2022/KIES/01

Zapytanie ofertowe nr 2022/KIES/01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2022/KIES/01 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi przygotowania filmów edukacyjnych na potrzeby projektu.I. Zamawiający realizuje projekt w ramach Programu Wsparcia Edukacji...

Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej

Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Doradztwo Ekonomiczno-Finansowym Sp. z o.o. zapraszają na seminarium podsumowujące działania realizacji projektu „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II....

Podmioty ekonomii społecznej na rzecz seniorów

Podmioty ekonomii społecznej na rzecz seniorów

Z roku na rok rośnie udział osób starszych w polskim społeczeństwie. Według wstępnych danych najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego osoby po 60 roku życia stanowią już dziś ponad 1/5 społeczeństwa, a w świetle prognoz demograficznych, za niecałą...

DANE

ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
KRS: 0000948125
NIP: 8971901112
REGON: 521076497

Kontakt

tel. 660 580 551
e-mail: info@kies.org.pl

SOCIAL MEDIA