PRZYSTĘPOWANIE DO KLASTRA

KIES jest otwarty na przyjęcie nowych członków. Członkami Klastra mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz podmioty o strukturze nieformalnej jak sieci, koalicje itp. Członkiem Klastra może być również osoba fizyczna. Członkiem Klastra może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz podmioty o strukturze nieformalnej jak sieci, koalicje itp. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy możesz być członkiem Klastra, skontaktuj się z nami.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Członkowie Klastra zobowiązani są opłacać składki członkowskie za każdy rok członkostwa w Klastrze.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala corocznie Rada Klastra w formie uchwały, podejmowanej do dnia 31 stycznia każdego roku, za wyjątkiem składki członkowskiej Członków Założycieli za pierwszy rok funkcjonowania Klastra, która zostanie ustalona przez pierwsze Zgromadzenie Członków Klastra.
 3. Członkowie Klastra zobowiązani są opłacać składki członkowskie kwartalnie w terminie do dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia za poszczególne kwartały.
 4. Jednorazowa opłata wpisowa za przystąpienie do Klastra.
  DANE

  ul. Rynek 1A
  58-100 Świdnica
  KRS: 0000948125
  NIP: 8971901112
  REGON: 521076497

  Kontakt

  tel. 660 580 551
  e-mail: info@kies.org.pl

  SOCIAL MEDIA