Statut Stowarzyszenia określa m.in.: sposób prowadzenia i koordynowania prac Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Określa cele, środki działania oraz sposoby realizacji, zakres prowadzenia działalności gospodarczej, prawa i obowiązki władz Stowarzyszenia czy pochodzenie majątku organizacji.

ZOBACZ STATUT KIES