O Nas

Wizja Klastra

Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej pragnie być liderem w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości poprzez integrację podmiotów ekonomii społecznej, promowanie innowacji, współpracy i przedsiębiorczości, a także dbanie o rozwój społeczny i środowiskowy. Dążymy do stworzenia silnej, wszechstronnej i dynamicznej sieci podmiotów ekonomii społecznej, która przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, świata biznesu i nauki, przy jednoczesnym wpływie na kształtowanie polityki społecznej.

Misja Klastra

Naszą misją jest wspieranie, rozwijanie i integrowanie ekonomii społecznej, tworzenie warunków do efektywnego współdziałania i transferu wiedzy między członkami Klastra oraz dążenie do wzrostu konkurencyjności na rynku.

Zarówno Wizję, jaki Misję realizujemy to poprzez inicjowanie, koordynowanie i promowanie działań mających na celu integrację, wzajemną pomoc, rozwój innowacji, a także utrwalanie dobrego wizerunku Klastra i podmiotów ekonomii społecznej. Działamy na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla ekonomii społecznej i wspieramy szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w biznesie i życiu społecznym, z naciskiem na edukację, kulturę, ekologię i ochronę zdrowia.

DANE

ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
KRS: 0000948125
NIP: 8971901112
REGON: 521076497

Kontakt

tel. 660 580 551
e-mail: info@kies.org.pl

SOCIAL MEDIA