Tytuł projektu: Odkrywamy przedsiębiorczość społeczną

Celem projektu jest kształtowanie u uczniów z dolnośląskich szkół ponadpodstawowych postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym za pomocą nowoczesnych form edukacji cyfrowej (video learning). Główny nacisk będzie położony na pokazanie istoty przedsiębiorczości społecznej, jej zalet, która ma co raz większy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy w naszym kraju. Dzięki temu uczniowie zrozumieją, że oprócz tradycyjnego biznesu są również inne formy prowadzenia działalności, które jednocześnie niwelują ważne problemy społeczne (np. wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami). W ramach planowanego zadania, stowarzyszenie przygotuje specjalne pokazy i lekcje w szkołach ponadpodstawowych dot. przedsiębiorczości społecznej w formie video-learningu. Przedsiębiorczość społeczna (nazywana także ekonomią społeczną) to sfera aktywności obywatelskiej, która łączy działalność ekonomiczną – biznesową z działalnością pożytku publicznego.

Konkurs dla Młodzieży „Młodzi z pomysłem na przedsiębiorczość społeczną”

(dokumenty konkursowe)

  1. Regulamin Konkursu
  2. Karta zgłoszenia
  3. Struktura mini projektu
  4. Szablon mini projektu

Pobierz i zobacz prezentację nt. przedsiębiorczości społecznej

ZESKANUJ KOD QR LUB KLIKNIJ I POBIERZ

Pobierz poszczególne prezentacje

Obejrzyj ciekawe filmy o przedsiębiorczości społecznej

Projekt pn. „Odkrywamy przedsiębiorczość społeczną” realizowany w ramach
modułu „Innowacyjna edukacja” – dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

DANE

ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
KRS: 0000948125
NIP: 8971901112
REGON: 521076497

Kontakt

tel. 660 580 551
e-mail: info@kies.org.pl

SOCIAL MEDIA