SKARBNIK

Prezes Zarządu podmiotów gospodarczych, Koordynator Projektu. Prawnik, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi, doradca biznesowy, szkoleniowiec, specjalista ds. funduszy unijnych, autor kilkudziesięciu projektów realizowanych ze środków unijnych, autor biznesplanów i studiów wykonalności, Mediator Cywilny w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, koordynator wielu projektów EFS, inwestycyjnych, szkoleniowych, w tym projektu ponadnarodowego.

Adres e-mail: joanna.biegała@kies.org.pl