info@kies.org.pl / +48 660 580 551 / 531 199 488

KALENDARZ WYDARZEŃ
Ładowanie Wydarzenia

Smart City Expo Poland
Międzynarodowe targi technologii miejskich

Misja

Celem Smart City Expo Poland jest stworzenie nowoczesnego wydarzenia targowego, podczas którego Wystawcy prezentować będą nowoczesne technologie, produkty i usługi służące do stworzenia lepiej zarządzanego, bardziej ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom miasta.
Odwiedzającymi targi są samorządowcy (Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie), dyrektorzy i naczelnicy wydziałów inwestycyjnych, kadra zarządzająca spółek komunalnych, a także przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani segmentem Smart City (developerzy, inwestorzy, projektanci, architekci, urbaniści).

  • Największą grupę odwiedzającą targi stanowią osoby decyzyjne, bezpośrednio odpowiedzialne za inwestycje w obszarach miejskich: prezydenci i burmistrzowie miast, dyrektorzy i naczelnicy wydziałów inwestycyjnych (drogi, inwestycje kubaturowe), kadra zarządzająca spółkami komunalnymi (ciepłownie, elektrociepłownie, oczyszczanie miast, zarządzanie drogami).

  • Odwiedzającymi targi są także przedstawiciele sektora prywatnego z czego największe grupy stanowią przedstawiciele branż: IT, branża energetyczna, projektanci, architekci oraz deweloperzy i inwestorzy.

Zakres tematyczny wydarzenia

Do współpracy przy organizacji targów oraz wydarzeń towarzyszących zapraszamy producentów i dystrybutorów rozwiązań z następujących branż i obszarów: IoT, odnawialne źródła energii, smart metering, smart monitoring, metody magazynowania energii, e-mobilność (samochody elektryczne oraz systemy ładowania), technologie i rozwiązania antysmogowe, niskoemisyjny transport miejski (rozwiązania hybrydowe, elektryczne wodorowe, CNG/LNG), aplikacje mobilne dla mieszkańców, e-płatności, e-urząd, energooszczędne oświetlenia miejskie, gospodarka systemu zamkniętego i nowoczesne metody przetwarzania surowców, systemy zarządzanie infrastrukturą miejską, monitoring miejski, utrzymanie porządku i czystości, innowacyjne rozwiązania dotyczące małej infrastruktury, rozwiązania z zakresu drogownictwa (nowoczesne nawierzchnie ścieżek i dróg, oznakowanie drogowe, sygnalizacja świetlna itp.), rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą kubaturową.

Więcej: https://www.smartcityexpo.pl

Photo by Joseph Chan on Unsplash.

Przejdź do góry