PREZES ZARZĄDU

Z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki, Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Filia w Świdnicy. Pełnił funkcję Dziekana i Rektora w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Przez kilkanaście lat kierował organizacjami NGO, prowadzącymi działalność wychowawczą, charytatywną i edukacyjną. Kierował i koordynował realizacją kilkudziesięciu projektów szkoleniowych i kilku projektów inwestycyjnych, m.in. sanitacja jednej ze wsi Pogórza Izerskiego.

Przez Kilka lat współpracował z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przygotowując egzamin kwalifikacyjny w zawodzie technik hotelarstwa.

Organizator konferencji naukowych oraz eventów, m.in. „Na Styku Trzech Granic”.

Miłośnik sportu, edukacji zawodowej i majsterkowania.

Adres e-mail: jaroslaw.szandurski@kies.org.pl / tel. +48 660 580 551