Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Szprotawa. Został powołany Uchwałą Nr LV/406/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej i nadania Statutu.

Czytaj więcej

Fundacja wyznaczająca nowe trendy w zakresie gospodarki zielenią i zrównoważonego rozwoju środowiska oraz wspierania inicjatyw proekologicznych. Promuje ekologiczny tryb życia, tworząc przy tym nowe miejsca pracy dla ludzi z wykluczeniem, mogących się rozwijać zawodowo i osobiście.
Misją jest świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie pielęgnacji zieleni oraz sprzedaży zdrowej, ekologicznej żywności.

Czytaj więcej

Spółdzielnia Socjalna „Świt Dobry” w Dźwiersznie Małym została zarejestrowana w KRS 4 września 2014 r.

Czytaj więcej

Fundacja Odkrywamy Nieznane to ludzie z pasją do działania. To ludzie, którzy lubią wyzwania. To ludzie, którzy nie ustają w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata.

Czytaj więcej

Fundacja „Krzyżowa” powstała w procesie polsko-niemieckiego pojednania, aby wspierać europejskie porozumienie. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (niem. Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung) – to organizacja promująca działalność międzynarodowego centrum spotkań i wymiany młodzieżowej oraz popularyzację dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej.
Fundacja została założona w 1990 roku z inicjatywy Niemców, Polaków, Holendrów i Amerykanów, czujących się w obowiązku zachowania pamięci o Kręgu z Krzyżowej i jego dorobku. Fundacja jest politycznie niezależną organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Krzyżowej koło Świdnicy na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

Głównym celem Krajowego Klastra Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego jest koordynacja działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, a także wzrostu innowacyjności metod produkcji i przetwarzania produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych.

Czytaj więcej