Przedstawiciele Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej – Damian Wojciech Dudała (Wiceprezes Zarządu) i Tomasz Z. Garpiel (Członek Zarządu) uczestniczyli w 9. Targach CSR Klimat Rozwój Biznes 2022. Tegoroczne Targi CSR, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyły się w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

W części konferencyjnej przyjęto nowe firmy do Programu Partnerstwa FOB. odbyła się także premiera Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre Praktyki 2021, który zaprezentowała menadżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Marta Górska.

W Bloku Biznes – Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek, zaprezentował wprowadzenie do dyskusji. W części dyskusyjnej wystąpili: prof. SGH dr hab. Halina Brdulak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),  Małgorzata Mańka-Szulik (Prezydent Zabrza), Katarzyna Marciniak (Członek Zarządu ds. Finansów/Controllingu DB Cargo Polska) oraz Marek Staszek (Prezes Zarządu DB Cargo Polska). W Bloku Rozwój dyskutowano na temat budowanie robotów, bootcampów, upskillingu i rozwoju ESG. W Bloku Klimat odbyło się kilka dyskusji panelowych: Rozmowa: Troska o klimat, Rady nadzorcze wobec zmian klimatu czy Rola instytucji finansowych we wspieraniu transformacji klimatycznej i dojściu do net-zero. W Bloku Różnorodność i Inkluzja odbył się wykład prof. Adama Bodnara pn. Odpowiedzialność i sprawczość biznesu i obywateli w realiach konfliktów. Ogłoszono także listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie różnorodności i inkluzji – Diversity IN Check. Natomiast w Bloku Finałowym ogłoszono wyniki konkursu Pióro Odpowiedzialności.

Jednak najważniejszą częścią Targów, były stoiska wystawców, czyli różnych przedsiębiorstw, organizacji, podmiotów publicznych, które prezentowały swoje działania w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu, ESG czy ekonomii społecznej. Prezentowali się m.in.: CSRinfo, PNB Paribas, Ergo Hestia, Narodowy Instytut Wolności, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja ORLEN, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl